Проект

Проект
Мария Дерижан | 02/08/2020

Проект и главна цел:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултатот епидемичния взрив от COVID-19,

Договор №BG16RFOP002-2.073-2708-C01

Бенефициент: Център Щастие ЕООД

Обща стойност: 7 766.00 лв., от които6 601.10 лв. европейско и 1 164.90 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.