Обучения

Тренинг и обучителен център Щастие издава Удостоверения с присъждане на един или два квалификационни кредита по Наредба №15 от 2019г. на МОН. Можете да се възползвате от 26 теми с високо качество и несъмнена актуалност.

Обученията са интерактивни, иновативни, разчупени и винаги получаваме обратна връзка, че времето минава неусетно. Завладяващите ни обучители имат зад гърба си проведени над 900 курса с над 25000 обучени педагогически специалисти!

Възможно е провеждане изнесено в избрана от Вас дестинация или намясто в институцията. Организираме курсове на една, две или три теми – двуразово и в последователни в зависимост от нуждите на екипа.

Правим квалификации с два и повече колектива за обмяна на опит и добри практики, както и достигане на по-добри пакетни отстъпки.

Изберете тема, различна от описаните и ние ще я подготвим за Вас!