Тренинг и обучителен център Щастие!

"Тренинг.БГ" е основана с идеята да бъде иновативна и модерна платформа, която да се превърне в обединяващо звено в образователната общност. Тук даваме отговори, материали, помощ, обучение, насоки още много на педагогическите специалисти, директорите, родителите, учениците, децата и всички, свързани с образованието.

Ние водим обучения от практиката за иновативни учители – професионалисти с интерес и вдъхновение!

Квалификационните ни курсове, с одобрени от МОН програми, покриват всички посоки и нива на външна квалификация:

  • личностно развитие на учителя;
  • управление на класната стая/групата;
  • оптимизиране на взаимоотношенията с децата/учениците и другите заинтересовани страни;
  • нормативна уредба и документация;
  • иновативно и интерактивно обучение;
  • работа в хетерогенна група/класна стая и др.

Водещи специалисти!

Центърът е различен, защото е основан от приятели – всеки включва в разработването на услугите и програмите ни онова, в което е наистина висок специалист. Работата заедно, понякога предизвикателна, е радост и израстване!

Високо качество!

Вътрешните правила, които следваме, за да доставим най-високо качество , са разписани с грижа за екипа и партньорите. От самото си създаване имаме въведена Система за проследяване на качеството с ISO 9001: 2015 сертификация, която подновяваме ежегодно.